Nieuws Kras Sport

Kras Sport doet afstand van branche award

KRAS SPORT DOET AFSTAND VAN DE RECENT GEWONNEN BRANCHE AWARD. Naar aanleiding van het tv programma RamBam hebben we hier alle reden toe. Kras Sport heeft helaas moeten ontdekken dat de award niet de waarde heeft die het leek te hebben.

Kras Sport doet helaas afstand van de recent gewonnen branche award. Naar aanleiding van het tv programma RamBam hebben we hier alle reden toe. Kras Sport heeft helaas moeten ontdekken dat de award niet de waarde heeft die het leek te hebben.


We zijn door de organisatie benaderd en te goeder trouw in deze award rollercoaster gestapt. We hebben met gezonde argwaan kritische vragen gesteld bij het proces, die zijn door de organisatie op een afdoende manier beantwoord in onze ogen.

Kras Sport liftte aansluitend graag mee op de geboden mogelijkheden van het branchewinnaarspakket. In diverse media wordt gesuggereerd dat je kan betalen om winnaar te worden. Dat is bij ons nooit zo aan de orde geweest. Dat zou ook helemaal niet passen bij een sportonderneming, wij willen winnen in een strijd. Allereerst werden wij door de organisatie benaderd (niet andersom). Eerst werden we genomineerd en later werden we tot winnaar uitgeroepen, we wisten dat dit inhield dat wij als winnaar dan zouden bijdragen aan de productie/media kosten van het branchewinnaars pakket.

We betreuren deze gang van zaken. We geloven er wel nog altijd in dat Kras Sport een goede weg is ingeslagen. We zullen het klantbelang voorop blijven stellen en onze missie na blijven streven.